27 Oct, 2015 (~ 1 min lesetid)

Per Solli om brusmaskinboikotten

Da brusprisen ble satt opp fra 15 til 20 kroner ble det gjennomført underskrifskampanje for å demonstrere. Per Solli sier sin mening om boikotten. 

Film: Jørgen Munch Jensen, Tekst: Mina R-N Janssen

Del Artikkel

Andre artikler du kan lese