4 Dec, 2015 (~ 2 min lesetid)

Mindre alkohol, mer narkotika

Gjennomsnittlig drikker ungdommen i Oslo mindre enn landsgjennomsnittet for ungdom i Norge, men ungdom i Oslo bruker mer illegale rusmidler enn landsgjennomsnittet. Tall fra Ung i Oslo undersøkelsen 2015 viser at over 5 av 10 elever ved videregående har drukket seg beruset og nesten to av ti har brukt cannabis. Undersøkelsen oppsummerer svar fra over 24 000 ungdommer i Oslo.

Tekst og foto: Snorri Karl Gudjonsson 

Ungdommen drikker mindre

-Det er ikke like vanlig som før å begynne å drikke tidlig. Ungdommen drikker mindre, er mer edruelige og flere er avholds en før, sier Sturla Johansen, seksjonsleder i RUStelefonen.

Mange begynner å drikke rundt 15 års alderen, ofte fordi de er nysgjerrige på rusen og har en tanke om at på fest så drikker man. Før eller siden begynner man å drikke. Mer enn 90% av den etniske norske befolkning drikker.

 

Mer narkotika i Oslo

Det kommer fram i undersøkelsen Ung i Oslo at bruken av narkotiske stoffer er historisk lav, og alkoholkonsumet har jevnt sunket siden 1996 da undersøkelsen ble gjort for første gang.

-Denne generasjonens ungdom drikker minst, i forhold til andre generasjoner, siden man begynte å måle dette, poengterer Sturla. Det drikkes nok ikke mindre i Oslo generelt, men gjennomsnittlig drikker ungdommen i Oslo mindre enn landsgjennomsnittet for ungdom i Norge. Men ungdom i Oslo bruker mer illegale rusmidler enn landsgjennomsnittet, spesielt med tanke på cannabis og kokain (men også her har det vært en nedgang i Oslo de siste årene).

 

Ikke så farlig allikevel

-Jeg tror at om cannabis dekriminaliseres gir det et signal til ungdommen om at det ikke er så farlig allikevel. All ungdom vil ikke nødvendigvis prøve som med alkohol. Dekriminalisering sender riktignok et signal til ungdommen om at stoffet fremdeles er ulovlig, men siden straffereaksjonen for bruk og besittelse blir mildere, eller faller helt bort, vil dette trolig føre til en større aksept for bruk av stoffet, sier Sturla Johansen.

 

Festkultur

I kantina på Elvebakken sitter en guttegjeng.

-Vi har jo en festkultur, en fylla-kultur med utesteder og øl i dagligvarebutikker. Selv om det er en aldersgrense så sprer det seg nedover alderstrinnene, fordi det er sosialt akseptert, forteller Jakob Karbø, i andre klasse på medier og kommunikasjon. Det er spennende for mange fordi det er ulovlig. Ungdom vil jo oppleve et alternativ.

 

Drikkepress

-I Oslo er det nesten en norm i samfunnet at ungdom ruser seg, drikker og drar på fest. Jeg tror mange kan nesten føle at det er forventet av en allerede fra 15 års alderen, sier Sjur Bredesen fra 2mkb. Jeg tror mange lurer seg selv til å tro det er et drikkepress, nettopp fordi det er sosial aksept for den norske fyllakulturen.

7. desember arrangerer UDIO årets tredje debatt. Denne gangen skal det handle om ungdom og rus. Velkommen til auditoriet på elvebakken klokken 12.15 til å bli med å se på.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del Artikkel

Andre artikler du kan lese