14 Apr, 2017 (~ 1 min lesetid)

Hørespill – Den tyske offiseren

En desertert tysk offiser søker ly på gård rett ved svenskegrensen under 2. verdenskrig. Det skal få store konsekvenser.

Hørespill og illustrasjon: Signe Klem Sommerschild, Alexander Krabberød, Joachim Michelsen Kvaleng og Jacob Di Meo

Hørespillet er basert på en sann historie.

Del Artikkel

Andre artikler du kan lese