Category: UDIO

UDIO – rus og ungdom

Bør aldersgrensen på alkohol senkes til 16 år i Norge? Når er det akseptabelt å begynne å drikke? Hvordan ville en legalisering fungert i Norge? Dette blir diskutert på UDIO!

Mindre alkohol, mer narkotika

Gjennomsnittlig drikker ungdommen i Oslo mindre enn landsgjennomsnittet for ungdom i Norge, men ungdom i Oslo bruker mer illegale rusmidler enn landsgjennomsnittet. Tall fra Ung i Oslo undersøkelsen 2015 viser at over 5 av 10...

UDIO – flyktningstrømmen

Hvor mange skal vi ta inn og hvordan skal vi unngå sosiale skiller? Aftenpostenjournalist Marte Christensen innleder debatten med sterke bilder og videoreportasjer om flyktningkrisen.

UDIO ep.3 Oljeeventyret

Skal vi fortsette med utvinning av olje på norsk sokkel, eller skal vi satse på fornybare ressurser? Hva med oljefondet? Hva med norsk økonomi? Hvor vil vi finne penger til å forske på grønn teknologi?

Ekstremist og lærer på fulltid

– Som lærer har du en plikt til å lære elevene dine om toleranse og demokrati, mener Laura Gonzalez (19) fra Kuben. Da kan du ikke være ekstremist utenom arbeidsplassen, uttaler hun seg om i...